HEMOFİLİ FEDERASYONUNA BAĞLI 12 AYRI BÖLGESEL HEMOFİLİ DERNEĞİ YETKİLİLERİNE ÖNEMLİ DUYURU:

announcement-icon

HEMOFİLİ FEDERASYONUNA BAĞLI 12 AYRI BÖLGESEL HEMOFİLİ DERNEĞİ YETKİLİLERİNE ÖNEMLİ DUYURU:

(OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISINA ÇAĞRI)

Hemofili Federasyonu 1. Olağanüstü Genel Kurulu 17 Haziran 2017 Cumartesi günü saat 14:00 – 18:00 arasında İzmir Bornova’daki  Ege Sağlık Otelinde yapılacaktır.

Çoğunluk sağlanamadığı takdirde 2. toplantı 1 Temmuz 2017 de aynı yer ve saatte çoğunluk aranmaksızın yapılacaktır. Federasyon tüzüğü gereğince  Federasyona üye
12 Ayrı derneğimize ait tüm genel kurul delegelerini toplantıya bekliyoruz.

GÜNDEM:

1- Federasyon merkezi olarak kullanılmak üzere İzmir’de gayrimenkul satın alınması veya kiralanması konusunda Genel Kurul tarafından Yönetim Kuruluna yetki verilmesi

2- Federasyon tüzüğünde yapılması planlanan bazı değişikliklerin görüşe sunulması;

a- Tüzüğün Madde-3’üne ek olarak 3-J fıkrasının eklenmesi:

Hemofili ve benzer hastalıklarla ilgili sağlık personeline yönelik eğitim ve bilgilendirme konusunda düzenli aktiviteler yapmak

b- Tüzüğün Madde-4’üne ek olarak 4-J fıkrasının eklenmesi:

Hekim ve hemşireler başta olmak üzere hemofili ile ilgili sağlık personeline yönelik olarak bölgesel ve ulusal ölçeklerde kongre, seminer, sempozyum ve çalıştaylar düzenlemek

b- Tüzüğün Madde-26’sına ek olarak 26-I fıkrasının eklenmesi:

Federasyon “Dernek İktisadi İşletmesi” kurabilir.

Dernek İktisadi İşletmesi kurularak amaca uygun olarak yapılacak ticari faaliyetler ve aktivitelerle Federasyona ek gelir sağlama imkanı yaratılacaktır.

Saygılarımla

Prof. Dr. Kaan Kavaklı

HEMOFİLİ FEDERASYONU GENEL BAŞKANI